Posted in Беллини Джованни

Оплакивание Христа – Джованни Беллини


Posted in Беллини Джованни

Нажива или Упорство – Джованни Беллини


Posted in Беллини Джованни

Распятие – Джованни Беллини


Posted in Беллини Джованни

Ужин в Эммаусе – Джованни Беллини


Posted in Беллини Джованни

Мадонна луговая – Джованни (Джамбеллино) Беллини


Posted in Беллини Джованни

Святой Иероним, читающий на природе – Джованни Беллини


Posted in Беллини Джованни

Пир богов – Джованни Беллини


Posted in Беллини Джованни

Мученичество святого Петра – Джованни Беллини


Posted in Беллини Джованни

Портрет фра Теодоро да Урбино – Джованни Беллини


Posted in Беллини Джованни

Процессия на площади Сан-Марко – Джентиле Беллини


Posted in Беллини Джованни

Священная Аллегория – Джованни Беллини


Posted in Беллини Джованни

Портрет кондотьера Джованни Эмо – Джованни Беллини


Posted in Беллини Джованни

Портрет молодого человека – Джованни Беллини


Posted in Беллини Джованни

Портрет дожа Леонардо Лоредана – Джованни Беллини


Posted in Беллини Джованни

Молодая женщина за туалетом – Джованни Беллини